Препоръките на 30 експерти в сферата на p2p кредитирането

  • от: Венелин Тодоров
  • преди 3 години
  • на 15-07-2019

Препоръките на 30 експерти в сферата на p2p кредитирането

Тук са събрани Топ 5 на инвестиционните препоръки на 30 експерти от p2p индустрията, които ще ви помогнат да избегнете най-честите грешки и да спечелите висока възвращеаемост от вашите инвестиции в този тип платформи.

За да стигнат до тези препоръки авторите на статията са задали на 30 високо уважавани и добре познати експерти в сферата на p2p кредитирането следният въпрос: “Ако можете да дадете на някой нов инвеститор в p2p кредитирането, три съвета за успешно инвестиране, какво бихте му казали?”

Кратката извадка от отговорите показва следните 5 отговора, като най-важни:

1.Диверсифицирайте вашата инвестиция, като инвестирате във възможно най-голям брой заеми

2.“Напишете си домашното” – направете добро проучване в какво инвестирате.

3.Реинвестирайте приходите от вашата инвестиция, не ги оставяйте да бездействат.

4.Използвайте автоматизация за инвестиране и реинвестиране

5.Бъдете подготвени за ограничена ликвидност на инвестицията си.

Ако имате малко повече време можете да прочетете подробните отговори на всички интервюирани експерти по долу в статията:

 

Aaron Vermut, ex-CEO of Prosper Marketplace казва:

Диверсифицирайте: Ние окуражаваме инвеститорите на Prosper да диверсифицират своите инвестиции в кредити с различни рейтинги и в минимум 100 кредита за да са сигурни, че ще получат средната за платформата доходност от 7% на година

Реинвестирайте: С изплащането на кредитите от страна на кредитополучателите инвеститорите ще получават в сметките си постъпления всеки месец, които ще бъдат достъпни за теглене или реинвестиране, чрез реинвестиране на тези суми инвеститорите могат да увеличават и диверсифицират още повече своето портфолио.

 

Charles Moldow, General Partner at Foundation Capital

Диверсифицирайте: Веднъж след като сте решили каква сума желаете да инвестирате, определете каква доходност желаете да печелите съобразно вашият рисков профил. Диверсифицирайте колкото е възможно повече, брой на кредити, тип на кредити, продължителност и дори платформи.

Автоматично инвестиране: Най-добрите платформи предоставят ясна информация, добра аналитична информация и автоматизирани възможности за инвестиция. Ключ към максимизирането на вашата възвращаемост е да инвестирате цялата главница и спечелена доходност инвестирани през цялото време. Ако не ползвате автоматизация, това ще ви отнема много време за ръчен подбор на кредити.

 

Giles Andrews, Co-founder & CEO of Zopa

Проучете бизнес модела на оригинатора: Проучете и опитайте да сравните вашата склонност към риск/очакванията за печалба спрямо бизнес модела му. Например, бизнес заемите са смятани за такива които имат съотношение на висок риск/висока възвращаемост в сравнение с потребителските кредити, а някои платформи предлагат и допълнителна защита за инвесторите.

Проучете много добре историята на платформата: Проучете платформата по отношение на управлението на кредитният риск. От колко време се занимават с тази дейност. Минавали ли са през кредитен и икономически цикъл и ако отговора е да, какво се е случило при преминаването през цикъла. Публикували ли са очакваните загуби и колко добре са се справили с тях.

Диверсифицирайте: Диверсифицирайте портфолиото си дори да е само в една платформа, давайки малки суми на колкото се може повече кредитополучатели. Някои p2p платформи правят това автоматично, докато при други може да ви отнеме известно време.

 

Peter Renton, Founder of Lend Academy Media & Co-founder of LendIt Conference LLC

Диверсифицирайте: Възползвайте се от възможностите за инвестиция чрез минимална сума в даден кредит, смятам че това е правилният начин да се инвестира.

Проучване: Напишете си домашното, изучете историята на кредитирането и прочетете за добрите инвестиционни практики.

 

Nick Clements, Co-founder of MagnifyMoney.com

Трябва да си подготвен да инвестираш в поне 250 кредита: За предпочитане в 500 за да си подсигуриш инстински портфолио ефект и да избегнеш случайното попадане в капана на риска.

Бъди много предпазлив относно кредити с продължителност повече от 36 месеца: Риска от неизпълнение на плащането по кредита и риска от загуба се увеличават с времето.

Пази се от големи по сума кредити: Пази се от кредити на потребители с надхвърлен лимит на кредитната карта. Колкото е по-голям заемът, толкова е по-голямо плащането по него. В неблагоприятни икономически времена е трудно да се плащат големи вноски по кредити. Голяма часо от моят опит с необезпечените кредити по време на икономически цикъл показва, че големите кредити страдат най-много при влошаване на икономическата обстановка. Инстуционалните инвеститори са много гладни за кредити в които да вложат капитала си да работи. Платформите за p2p кредитиране ще се изкушават да увеличават размера на кредитите във времето за да посрещната очакванията на инвеститорите. Опитът ми казва, да не искам големи по размери потребителски кредити.

 

Dara Albright, Co-founder of LendIt Conference LLC & Thought Leader

Диверсифицирай в платформата: За да избегнеш риска от неплащане, инвестирай капитала си във възможно повече кредити, като консенсуса между повечето експерти казва, че сумата в даден кредит трябва да в порадъка между $25- $50.

Диверсифицирай в различни платформи: Броят на платформите за p2p кредитиране се увеличи драстично през последните няколко години. Резултатът за инвеститорите е, че ще имат възможност да диверсифицират в множество различни платформи.

Диверсифицирай при различни Финансови мениджъри: Институционалните P2P мениджъри имат технологията, експертизата и алгоритмите да предвидят фалит с голяма точност, така генерират висока възвращаемост. Затова голям брой инвеститори в P2P плаформи за кредити избират да вложат капитал при опитни P2P мениджъри. Тази стратегия дава на инвеститорите “алгоритмична диверсификация”, която може да помогне за увеличаване на възвращеамоестта.

 

Jason Fritton, CEO & Co-Founder of PatchofLand.com

Не си спестявай проучването: Независимо колко е добра историята или гаранцията, всяка инвестиция крие риска от загубата на част или всички инвестирани средства. Провери цялата документация и информация, която намериш. Ако имаш въпрос от каквото и да е естество относно инвестицията, не се включвай докато отговора не те задоволи. Ако имаш проблеми да получиш отговор на въпросите си го приеми като голям червен флаг.

Опознай платформата в която инвестираш: P2P кредитирането се разви в последните години и има множество стартиращи компании, някои от които с високо качество и потенциал, докато други не са нищо повече от лъскави платформи. Разгледай платформата преди да инвестираш, погледни историята им, говори с екипа.

Диверсифицирай: Това е едно от главните предимства на онлайн платформите за кредити. Дават възможност да инвестираш малка сума във много възможности. Високото ниво на диверсификация ти дава възможност да избегнеш влиянието на персоналните фалити. Също така дава възможност да получаваш по-предвидими доходи. Не вкарвай всички си средства в един проект, диверсифицирай между множество различни проекти, активи, платформи и държави, по-лесно е отколкото звучи.

 

Claus Lehmann, Editor-In-Chief at p2p-banking.com

Започни бавно с малки суми: за да натрупаш опит с платформата. Отдели време за да разбереш как работи платформата, преди да инвестираш по-големи суми.

Диверсифицирай: Разпредели инвестицията си в много заеми и ако има възможност между множество p2p платформи.

Внимавай при избора: Когато избираш кредита в който инвестираш, помни че голяма част от инвестицията ти ще бъде инвестирана там. Дори и да използваш възможностите на вторичния пазар е възможно да не получиш стойността и цената, която търсиш ако решиш да излезеш бързо от инвестицията си.

 

Don Davis, Managing Partner of Prime Meridian Capital Management

Напиши си домашното: Не всички платформи си приличат и не всички рейтинги са еднакви. Кредит с рейтинг А не е задължително по-добър от B или C, също и кредит с рейтинг А в една платформа не е задължително еднакъв с кредит със същият рейтинг в друга платформа. Направи цялостно проучване на информацията и разбери в какво инвестираш.

Диверсифицирай и реинвестирай: Инвестирай в стотици или повече заеми с различни рейтинги и реинвестирай паричния поток.

Обмисли използването на фонд за управление: Фонда има много опит натрупан в множество икономически цикли и много предимства, които включват моментална диверсификация в множество заеми и възможност за по-висока доходност. Фонда също така може да предостави бърза ликвидност и да ти спести много време в сравнение с това да управляваш целият процес сам.

 

Christian Faes, Co-founder & CEO of LendInvest

Проучи историята на платформата преди на инвестираш: Проучи дали мениджмънта има опит с отпускането на кредити и от колко време оперира бизнеса.

Попитай себе си “В какво инвестирам”?: Много платформи са нищо повече от черни кутии. Ако нямаш ясно разбиране на кого отпускаш кредити и няма прозрачност, трябва да си зададеш въпрос дали инвестицията си струва.

Провери обезпечението: Провери какво обезпечение предлага платформата за заема в случай че икономическата обстановка се влоши или кредитополучателят има трудности да плати кредита.

 

Sam Ridler, Executive Director of Peer-to-Peer Finance Association

Провери платформата: Има множество P2P платформи за кредитиране в Интернет и инвеститорите трябва да решат в какъв тип P2P кредитиране да инвестират, потребителско или бизнес/недвижими имоти и да проверят дали платформата е регулирана.

Диверсифицирай портфолиото си: В повечето популярни платформи за потребителско кредитиране платформите диверсифицират автоматично сумата на инвестицията за да редуцират риска от неплащане на един кредит

Мисли за времевите рамки – Има две важни времеви рамки за които трябва да мислиш. Първата е дали парите, които инвестираш ти трябват в краткосрочен, средносрочен или дългосрочен план. Повечето P2P платформи не са подходящи за инвестиции в краткосрочен план от няколко месеца до по-малко от година, а са по-подходящи за средносрочни до дългосрочни инвестиции, защото веднъж инвестирана в кредит сумата на инвестицията е трудно да бъде изтеглена. Съществува възможност да бъде продадена на вторичен пазар, ако платформата има има такъв, но това може да зависи от търсенето.

 

Stu Lustman, Editor-In-Chief at p2plendingexpert.com

Разбери какъв тип инвеститор си и колко риск толерираш: С други думи, ако просто се опитваш да докараш някаква доходност за спестяванията си кредитите с рейтинг А и доходност 6% са по-добър избор от кредити с рейтинг G и доходност 22%. Ако търсиш възможно най-висока доходност, тогава инвестирай в кредити с 22% доходност и приеми възможността за загуби, която те носят.

Диверсифицирай: Разпредели риска, чрез инвестиране на малко пари в много заеми, за да увеличиш вероятността за висока доходност.

 

James M. Dahle, MD, FACEP & Chief Editor at Whitecoatinvestor.com

Използвай backtesting: за да оцениш дали генерираш позитивна доходност

Намери начин да автоматизираш процеса на инвестиране: Ако трябва да купуваш ръчно всяка част от кредит, просто не си струва твоето време.

 

Sam Dogen, Editor-In-Chief at FinancialSamurai.com

Знай кога да спреш загубите си: Да се колебаеш твърде много когато губиш е най-лошото движение, което може да направи инвеститор

Диверсифицирай: Диверсифицирай така, че нито една инвестиция да не може да ти повлияе в случай на загуба.

Не бъркай умствените възможности с бичи пазар

 

Steve McGarry, Co-founder of LendLayer

Опит на оригинатора

Провизиране

 

Zack Miller, Head of Investor Community/Partnerships at OurCrowd LLC

Прецени къде в портфолиото ти се вписва ти p2p кредитирането: Дали е при парите, боновете или е по-рисково, като акциите? В зависимост от това къде се вписват p2p кредитите можеш да фокусираш усилията си в този клас активи.

Създай си стратегия за инвестиране p2p кредити: Веднъж след като си избрал стратегия се придържай към нея. Историята показва, че придържането към стратегия обичайно работи по-добре от преследването на печалби. Ще има времена, когато стратегитята няма да се отплаща добре, но е важно да продължаваш да я спазваш и да я променяш когато е необходимо.

Реинвестирай: Инвестициите, които носят доходност, когато дохода който генерират се инвестира обратно. Натрупването на печалбите и тяхното реинвестиране при p2p кредитите е много ценно – накарай го да работи за теб.

 

Joseph Hogue, CFA and Founder at Peerfinance101.com

Осъзнай толерантността си към риск: Не мисли, че високият процент доходност на рисковите кредити в които инвестираш ще се превърне автоматично в печалба. Инвестирай само категории риск в които се чувстваш комфортно и с нива на неплащане, които си способен да приемеш.

Разбери как работи диверсификацията: Разбери, че не е небходимо да държиш кредити във всяка категория риск за да е добре диверсифицирано портфолиото ти.

 

Miranda Marquit, Editor-In-Chief at PlantingMoneySeeds.com

Прочети историите: Гледай за някой, който има истински план за парите и план за връщането им.

Увеличи възвращаемостта си: Добави по-високорискови кредити в портфейла си. Докато създаваш предимно солидно портфолио като основа, можеш да спечелиш малко допълнителни пари, ако можеш да приемеш риска. Не поемай риск, ако не можеш да си позволиш да губиш.

Наблюдавай кредитите с рейтинг А: Някой с рейтинг А, който си обединява кредитита може да е тръгнал надолу.

 

Marc Prosser, Publisher at Fit Small Business

Инвестирай в клас активи, не в заеми: Казано просто, опитвайки да подбереш кои кредити ще донесат повече доходност и концентиране на инвестицията в малък брой е грешка. Изборът на кредити не е лошо нещо, но може да доведе до липса на диверсификация.

Това което е работило добре в миналото невинаги работи добре в бъдещето, ако икономиката забавя ход: Не купувай най-рисковите кредити само заради високата им възвращаемост. Рисковите кредити носят висока възвращаемост, но в период на ниска безработица, ако тренда се обърне, рисковите кредити няма да се плащат толкова добре.

Реинвестирай: Бъди сигурен, че плащанията ти се реинвестират автоматично. P2P кредитите генерират много кеш, но платформите не плащат доходност за неинвестирани суми.

 

Ian Gurney, Editor-In-Chief at p2pmoney.co.uk

Направи си проучването: Има множество платформи, някои нови, други опериращи от по-дълго време, с различни бизнес модели и рискови профили.

Диверсифицирай: P2P кредитирането не е регулирано и съществува риск за вложеният капитал, така че инвеститорите трябва да диверсифицират средствата си, колкото се може по-добре. Опитай да предотвратиш инвестирането на повече от 0,5% от средствата си в един кредитополучател и диверсифицирай между множество платформи.

Разбери числата: Някои платформи рекламират техният рейтинг преди лошите кредити, други след тях, някои преди такси, а други след тях. Данъците трябва да бъдат платени преди лошите кредити, така че това може да има върху голямо влияние върху възвращаемостта на инвеститорите. Използвай инструменти за сравнение на p2p платформи.

 

Joe Udo, Editor-In-Chief at RetireBy40.org

Чети и се образовай на тема ивестиции в P2P кредити: Има сайтове, които могат да ти помогнат с това. Това ще повиши възвращаемостта на инвестициите ти и ще намали лошите кредити. Трудно е да знаеш за какво да гледаш, когато започваш.

Дохода от P2P не е пасивен: Необходимо е да прекараш малко време за да намериш нови кредити в които да инвестираш. Ако нямаш време за това започни с малка сума и прецени дали този тип инвестиция е за теб.

Диверсифицирай: Инвестирай във възможно най-много кредити, така ако някои кредитополучател изпадне в неплатежоспособност няма да загубиш цялата си инвестиция.

 

Gregg Schoenberg, Executive Chairman of Peerform & Founder of Wescott Capital

Опитай няколко платформи: Има множество платформи сред които да избереш. Обмисли внимателно коя платформа ще ти даде инвестиционни възможности и отношение и не приемай, че ще е еднакво навсякъде. Някои ще искат да работят с теб повече от други.

Напиши си домашното: P2P кредитите са клас активи, който е началото на своето развитие и вторичният пазар не е така добре развит и не може предостави бърза ликвидност, поради което е необходимо инвеститорите да вложат усилия за да изберат добре кредитите в които инвестират.

Избери добре платформите с които работиш: Бъди сигурен, че работиш с платформа, която разбира добре финансовите пазари и рискове.

 

Graham Wellesley, Executive Chairman and Joint-CEO of Wellesley & Co

Разбери рисковете, които включват P2P кредитирането: Когато инвестираш в P2P платформи за кредитиране, има потенциален риск за твоята инвестиция и доходността не е гарантирана, ако кредитополу чателят спре да плаща.

Направи проучване за типа продукти и платформа, които те устройват като инвеститор: Разбери разликата между бизнес моделите на различните платформи за да си избереш такава, която най-добре отговаря твоите инвестиционни критерии

P2P е различно: Разбери, че инвестициите в P2P платформи са различни в сравнение с инвестициите в големите банки. P2P платформите не са банки и лихвите отразяват нивото на риска от инвестицията.

 

Emmanuel Marot, CEO and Co-founder at LendingRobot

Диверсифицирай: Най-добрият начин да намалиш риска е да диверсифицираш, чрез инвестиране в множество различни кредити.

Отпусни се: Водещите платформи, които отпускат кредити се справят доста добре с оценката на риска и определянето на лихвените проценти и не е необходимо да се тревожиш за това.

Излизането от инвестицията отнема време: Ликвидността на P2P е все още ниска, така че не инвестирай пари от които можеш да се нуждаеш през следващите няколко месеца

 

Brendan Ross, Founder & President of Direct Lending Investments LLC

Дохода от P2P е постоянен доход: Даваш пари назаем и получаваш плащания за това и в това отношение прилича повече на боновете отколкото на акциите и другите инвестиционни алтернативи.

Диверсифицирай в различни платформи: Ако предпочиташ да притежаваш цели кредити ги купи в няколко различни платформи. Ако инвестираш във фонд, търси такъв който диверсифицира в различни платформи.

Ликвидността е важна: Ако нямаш нищо против да чакаш докато заемите ти се изплатят можеш да държиш цели кредити и дори да печелиш добра доходност. Ако искаш да имаш възможността да излезеш по-бързо от инвестицията си използвай фонд, който да ти плати инвестицията с пари на други инвеститори, не всички от които ще искат парите си по същото време като теб.

 

Ryan Weeks, Chief News Reporter & Editor at AltFi.com

Диверсифицирай: Бих посъветвал инвеститора да обезпечи добрата диверсификация на портфолиото си. Някои платформи могат да помогнат на инвеститорите с автоматичното разпределение на ресурсите в кредити, докато други ще искат по активен подход. Диверсификацията може да бъде постигната и чрез разпределението на инвестицията между множествто платформи и различни активи.

Историческа информация: Опитай да намериш историческа информация за съществуването и работата на платформата. Много от платформите в ранен етап на развитие са чудесни и дори рекламират двуцифрена доходност, но бих ти препоръчал да стартираш с доказаните играчи, такива които са минали през цял икономически цикъл.

 

Brian Bartaby, Founder & CEO of Proplend

Не всички платформи използват еднакъв бизнес модел: Проучи добре в какъв бизнес модел инвестираш.

Проучи добре риска: Доходност от 6% годишно от необезпечен заем не е същото като доходност от 6% от обезпечен с актив кредит.

Отпускането на кредити е лесно: Постарай се да разбереш как ще бъде платен кредита и дали има план B.

 

Graeme Marshall, CEO of FundingKnight

Риск: Помисли внимателно колко риск си склонен да поемеш, имайки предвид, че можеш да загубиш цялата сума на инвестицията си в даден кредит ако кредитополучателят спре да плаща. Различните платформи имат различни методи на оценка на риска и предлагат различни инвестиционни продукти.

Времето за управление на инвестицията: Обмисли колко време си склонен да отделиш за обмисляне на инвестиционни възможности и наблюдаване на изпълнението. Това трябва да формира инвестиционната ти стратегия. Някои платформи предлагат добри автоматизирани решения за инвеститори с малко свободно време.

Диверсифицирай: В различни кредити, в различни продукти, в различни платформи. Това е най-добрият начин да си разпределиш риска.

 

David Klein, CEO and Co-founder of CommonBond

Инвестирай в платформа с добра репутация: Направи проучването си и инвестирай в платформата, която поражда доверие. Точките които печелят доверие са:

- Обем: Преминал ли е голям обем инвестиции през платформата

- Отразяване в пресата: Има ли информация за компанията в качествената преса

Екип: Кой стои зад платформата и защо го правят. Да спечелят бързо пари или да създадат стабилна компания?

Избери своят профил за риск/възвращаемост: Не всички P2P платформи за кредитиране са създадени еднакви, някои дават по-висока възвращаемост в замяна на по-висок риск от страна на инвеститорите, докато други платформи предоставят по-ниска възвращаемост в замяна на поемане на по-нисък риск от страна на инвеститора.

Инвестирай в различни платформи: Възвращаемостта на инвеститорите е подобна в различните платформи, няколко от тях се открояват като по-добри за инвеститорите. Бих препоръчал диверсификация между различни платформи за по-добро управление на риска.

 

Tore C. Steen, CEO & Co-Founder of CrowdStreet Inc

 

Направи оценка на платформата: Хубавото на онлайн платформите е, че са достъпни за всички. Имайки предвид тази достъпност инвеститора трябва да отдели време и да проучи експертизата и професионалният опит на екипът зад платформата.

Избор на инвестиция: Инвеститор който създава портфолио би искал да разпредели риска между различни класове активи, географски или различни типове инвестиции.

 

Sam Hodges, Co-Founder & U.S. Managing Director of Funding Circle

Направи си проучването: Знаейки апетита на инвеститорите за доходност има доста нови компании на пазара на P2P платформи за кредитиране, така че провери внимателно дали си партнираш с доказан и уважаван оригинатор.

Автоматизирай инвестирането си: Спести си часове в разглеждане на стотици кредити всяка седмица чрез работа с платформа, която предлага автоинвест.

Реинвестирай: Влагай обратно получената главница и доходност, така че да разпределяш инвестицията си още по-добре в повече заеми. Последното нещо което искаш е пари в брой, които стоят в акаунта неизползвами, намалявайки така цялостната доходност от инвестицията.

Ако сте сравнително нов в този тип инвестиции сме сигурни, че знанията споделени от експертите в тази статия ще ви бъдат много полезни.

Източник: https://thelendingmag.com

Изпрати коментар

Този уебсайт използва бисквитки. Те ни помагат да подобрим услугите които предлагаме. Като ползвате услугите ни Вие се съгласявате с ползването на бисквитки.
Прочетете пълните условия Разбрах